Wettelijke vermeldingen

De redactie van de website blanchon.nl is in handen van de Groep Blanchon S.A.S., gevestigd te 50 8ème Rue, 69800 Saint-Priest, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Lyon (RCS) onder nr. 390 112 88, en met een kapitaal van € 4.258.258,-..

U kunt contact met ons opnemen: : 
- - Telefonisch op nummer +33 (0)4 72 89 06 06. Onze adviseurs staan voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur
- Via het online contactformulier

Hosting: SAS NEXYLAN - 274 T Avenue de la Marne 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, Frankrijk. Siret: 51788472200037 - Handelsregister (RCS) Lille-Métropole.
Tel: +33 (0)3.66.72.15.72 (Gratis)


Toegang tot de website

De gebruiker van de site erkent over de bevoegdheid en de middelen te beschikken om de site te betreden en hem te gebruiken.

Blanchon kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor elementen buiten haar controle noch voor mogelijke schade aan de technische omgeving van de gebruiker en met name zijn computers, softwareprogramma’s, netwerkapparatuur of enig ander materiaal dat gebruikt wordt om zich toegang te verschaffen tot de site en de diensten en informatie van die site te gebruiken.

Er wordt aan herinnerd dat het zich met bedrieglijk opzet toegang verschaffen tot een informaticasysteem of zich daarin handhaven, het hinderen of vervalsen van de werking van een dergelijk systeem, het met bedrieglijk opzet invoeren of wijzigen van gegevens in een informaticasysteem, strafbare misdrijven vormen.

De toegang tot de website www.blanchon.nl is gratis. De toegangskosten, de kosten voor het gebruik van het telecommunicatienetwerk of andere kosten zijn voor rekening van de gebruiker, volgens de modaliteiten bepaald door zijn internetproviders en telecomoperatoren.


Intellectueel Eigendom

Blanchon is eigenaar of titularis van de rechten, van alle elementen waaruit haar website bestaat, waaronder met name de gegevens, tekeningen, foto's, ...

Elke reproductie, representatie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van deze website, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Blanchon is verboden en vormt een vervalsing die bestraft wordt door artikel L 335-2 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

De merknamen van de uitgever van de website en van zijn partners, alsook de logo’s die op deze site figureren, zijn gedeponeerde merknamen. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken of deze logo's, op basis van de elementen van de website zonder de uitdrukkelijke toestemming van Blanchon is dus verboden zoals bepaald in artikel L.713-2 van de Franse wet op de intellectuele eigendom.


Inhoud van de website

Blanchon behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op om het even welk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Bovendien aanvaardt Blanchon geen aansprakelijkheid voor eventuele vertragingen, fouten of weglatingen met betrekking tot de inhoud van de pagina’s van haar website, zelfs in geval van onderbreking of onbeschikbaarheid van de dienst om gelijk welke redenen.

Blanchon stelt niettemin alles in het werk om de juistheid te garanderen van alle gegevens die ter beschikking van de bezoekers van de website worden gesteld, in de wetenschap dat deze technische onjuistheden of schrijffouten kunnen bevatten of onvolledig kunnen zijn.

Bijgevolg kan Blanchon niet aansprakelijk worden gesteld voor elke beslissing die wordt genomen op basis van informatie op de website noch voor het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt door derden.

De toegang tot de producten en diensten die op de site worden voorgesteld kan beperkt zijn in bepaalde landen. Iedere geïnteresseerde moet dus op voorhand bij de algemene of lokale contactpersoon van Blanchon nagaan of hij toegang heeft tot de producten of diensten in kwestie.


Hyperlinks

De website www.blanchon.nl bevat hyperlinks die de toegang mogelijk maken tot websites van derden die niet behoren tot de firma Blanchon die, bijgevolg, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud van deze websites.

De aanmaak van hyperlinks naar de website www.blanchon.nl moet voorafgaandelijk uitdrukkelijk worden toegestaan door de directeur Publicatie of diens vertegenwoordiger.


Rechtszaak

Deze website is ontworpen en wordt beheerd in overeenstemming met de Franse wetgeving. Elk geschil met betrekking tot deze site of voortvloeiend uit het gebruik ervan moet worden beslecht door de Franse rechtbanken.

 

Hulp nodig?

Zoekt u een bepaald product?
Heeft u meer informatie nodig?
Onze experts helpen u graag verder!

 Contact Formulier