Wettelijke vermeldingen

De redactie van de website blanchon.nl is in handen van de Groep Blanchon S.A.S., gevestigd te 50 8ème Rue, 69800 Saint-Priest, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Lyon (RCS) onder nr. 390 112 88, en met een kapitaal van € 4.258.258,-..

U kunt contact met ons opnemen: : 
- - Telefonisch op nummer +33 (0)4 72 89 06 06. Onze adviseurs staan voor u klaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur
- Via het online contactformulier

Hosting: SAS NEXYLAN - 274 T Avenue de la Marne 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, Frankrijk. Siret: 51788472200037 - Handelsregister (RCS) Lille-Métropole.
Tel: +33 (0)3.66.72.15.72 (Gratis)


Toegang tot de website

De gebruiker van de site erkent over de bevoegdheid en de middelen te beschikken om de site te betreden en hem te gebruiken.

Blanchon kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor elementen buiten haar controle noch voor mogelijke schade aan de technische omgeving van de gebruiker en met name zijn computers, softwareprogramma’s, netwerkapparatuur of enig ander materiaal dat gebruikt wordt om zich toegang te verschaffen tot de site en de diensten en informatie van die site te gebruiken.

Er wordt aan herinnerd dat het zich met bedrieglijk opzet toegang verschaffen tot een informaticasysteem of zich daarin handhaven, het hinderen of vervalsen van de werking van een dergelijk systeem, het met bedrieglijk opzet invoeren of wijzigen van gegevens in een informaticasysteem, strafbare misdrijven vormen.

De toegang tot de website www.blanchon.nl is gratis. De toegangskosten, de kosten voor het gebruik van het telecommunicatienetwerk of andere kosten zijn voor rekening van de gebruiker, volgens de modaliteiten bepaald door zijn internetproviders en telecomoperatoren.


Intellectueel Eigendom

Blanchon is eigenaar of titularis van de rechten, van alle elementen waaruit haar website bestaat, waaronder met name de gegevens, tekeningen, foto's, ...

Elke reproductie, representatie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van deze website, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Blanchon is verboden en vormt een vervalsing die bestraft wordt door artikel L 335-2 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom.

De merknamen van de uitgever van de website en van zijn partners, alsook de logo’s die op deze site figureren, zijn gedeponeerde merknamen. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken of deze logo's, op basis van de elementen van de website zonder de uitdrukkelijke toestemming van Blanchon is dus verboden zoals bepaald in artikel L.713-2 van de Franse wet op de intellectuele eigendom.


Inhoud van de website

Blanchon behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op om het even welk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Bovendien aanvaardt Blanchon geen aansprakelijkheid voor eventuele vertragingen, fouten of weglatingen met betrekking tot de inhoud van de pagina’s van haar website, zelfs in geval van onderbreking of onbeschikbaarheid van de dienst om gelijk welke redenen.

Blanchon stelt niettemin alles in het werk om de juistheid te garanderen van alle gegevens die ter beschikking van de bezoekers van de website worden gesteld, in de wetenschap dat deze technische onjuistheden of schrijffouten kunnen bevatten of onvolledig kunnen zijn.

Bijgevolg kan Blanchon niet aansprakelijk worden gesteld voor elke beslissing die wordt genomen op basis van informatie op de website noch voor het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt door derden.

De toegang tot de producten en diensten die op de site worden voorgesteld kan beperkt zijn in bepaalde landen. Iedere geïnteresseerde moet dus op voorhand bij de algemene of lokale contactpersoon van Blanchon nagaan of hij toegang heeft tot de producten of diensten in kwestie.


Hyperlinks

De website www.blanchon.nl bevat hyperlinks die de toegang mogelijk maken tot websites van derden die niet behoren tot de firma Blanchon die, bijgevolg, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud van deze websites.

De aanmaak van hyperlinks naar de website www.blanchon.nl moet voorafgaandelijk uitdrukkelijk worden toegestaan door de directeur Publicatie of diens vertegenwoordiger.


Cookies

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat tijdens zijn bezoek aan de website, een cookie automatisch kan worden geïnstalleerd en tijdelijk bewaard in het geheugen of op zijn harde schijf.
Een cookie is een element waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat dient om informatie in verband met zijn surfgedrag op de website te registreren.
De gebruikers van de website erkennen op de hoogte te zijn gebracht van deze praktijk en geven Blanchon de toestemming om er gebruik van te maken. Ze kunnen die cookie deactiveren via de instellingen van hun navigatiesoftware.


AVG & Bescherming van persoonsgegevens

De Groep Blanchon heeft in overeenstemming met VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 ("AVG") en de toepassing daarvan op 25 mei 2018, de verschillende voorschriften binnen haar organisatie doorgevoerd. Indien u meer informatie wilt over de vorderingen met betrekking tot de betreffende beginselen binnen blanchon.nl, kunt u zich wenden tot de functionaris gegevensbescherming van de Groep Blanchon door een e-mail te sturen naar: dpo@blanchon.com.

De bezoekers van de site hebben recht van inzage en rectificatie van de persoonsgegevens die zij mogelijk op de site aan blanchon.nl hebben verstrekt. Een verzoek om gebruik te maken van dit recht kan worden ingediend via het online contactformulier of per post aan Blanchon – Service Digital, 50 8ème Rue, 69800 Saint-Priest, Frankrijk of per email.

De Groep Blanchon verbindt zich ertoe de privacy van elke gebruiker van haar website te respecteren. De persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail) worden pas verzameld nadat de gebruiker deze volledig geïnformeerd heeft verstrekt. Genoemde gegevens kunnen gedurende een bepaalde periode worden bewaard en eventueel binnen de Groep Blanchon opnieuw worden gebruikt voor statistische of marketingdoeleinden. De verzamelde gegevens worden in geen geval aan derde organisaties of bedrijven verstrekt.

Bij de CNIL, de Franse gegevensbeschermingsautoriteit, is melding gedaan van de verwerking van gegevens door Blanchon onder nummer 1131740 - v0, 1131755 - v0, 1490572 - v0 & 1576768 - v0.


Geschillen

Deze website werd ontworpen en wordt beheerd met inachtneming van de Franse wet. Ieder geschil met betrekking tot deze website of als gevolg van het gebruik ervan moet door de Franse rechtbanken worden opgelost..

Privacybeleid

De redactie van de website blanchon.nl is in handen van de Groep Blanchon S.A.S., gevestigd te 50 8ème Rue, 69800 Saint-Priest, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Lyon onder nr. 390 112 88, en met een kapitaal van € 4.258.258,-.

De Groep Blanchon heeft in overeenstemming met VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 ("AVG") en de toepassing daarvan op 25 mei 2018, de verschillende voorschriften binnen haar organisatie doorgevoerd. Indien u meer informatie wilt over de vorderingen met betrekking tot de betreffende beginselen binnen blanchon.nl, kunt u zich wenden tot de functionaris gegevensbescherming van de Groep Blanchon via het e-mailadres: dpo@blanchon.com

 De Groep Blanchon hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy.. Dit privacybeleid is van toepassing op de wijze waarop we uw gegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, doorgeven of opslaan. Neemt u even de tijd om ons beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door te lezen en neem contact met ons op als u vragen heeft..


Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om de identiteit van een bepaald persoon te achterhalen of om contact met die persoon op te nemen.

Er kan u worden gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken wanneer u via de websites contact heeft met het merk Blanchon. blanchon.nl en de Groep Blanchon kunnen deze persoonsgegevens onderling met elkaar uitwisselen en in overeenstemming met dit privacybeleid gebruiken. Ze kunnen deze gegevens ook koppelen aan andere informatie voor het aanbieden en verbeteren van hun producten, diensten, content en advertenties. U bent niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken waar we om vragen. Indien u ervoor kiest deze niet te verstrekken, kunnen we echter niet altijd onze producten en diensten aanbieden of antwoord geven op uw vragen.

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van de persoonsgegevens die blanchon.nl kan verzamelen en hoe deze kunnen worden gebruikt:


De persoonsgegevens die worden verzameld

Wanneer u bij blanchon.nl een ID aanmaakt om een product te kopen, deel te nemen aan een online enquête of een wedstrijd, of wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, kunnen we allerlei gegevens verzamelen, waaronder uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres, mobiele nummer en uw contactvoorkeuren..


Gebruik van uw persoonsgegevens

Met de persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen we u voorzien van de laatste productaankondigingen en evenementen rond het aankomende merk Blanchon. Als u niet op onze mailinglijst wilt staan, kunt u hier op elk moment bezwaar tegen maken door uw accountvoorkeuren bij te werken.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook om ons te helpen bij het creëren, ontwikkelen, gebruiken, leveren en verbeteren van onze producten, diensten, inhoud en advertenties.

We kunnen uw persoonlijke gegevens periodiek gebruiken om belangrijke meldingen te verzenden, zoals communicatie over aankopen en wijzigingen in onze voorwaarden en charters. Aangezien deze informatie een integraal onderdeel is van uw relatie met blanchon.nl, kunt u zich niet afmelden voor deze communicatie.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor interne doeleinden, bijvoorbeeld voor audits, gegevensanalyse en onderzoek om Blanchon-producten, -diensten en -reclame te verbeteren.

Als u deelneemt aan een loterij, wedstrijd of soortgelijk promotie-evenement, kunnen we de informatie die u verstrekt gebruiken als onderdeel van het beheer van deze programma's.


Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

We verzamelen eveneens gegevens in zodanige vorm dat deze niet direct tot een bepaald persoon zijn te herleiden. We kunnen niet-persoonlijke gegevens voor willekeurige doeleinden verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van niet-persoonlijke gegevens die we verzamelen en hoe we deze kunnen gebruiken:

  • We kunnen gegevens verzamelen zoals taal, postcode, netnummer, uniek toestel-ID, URL-doorverwijzing, locatie en tijdzone waar het toestel zich bevindt dat de websites van het merk Blanchon bezoekt, zodat we meer inzicht krijgen in uw surfgedrag en onze producten, diensten en advertenties kunnen verbeteren.
  • We kunnen gegevens verzamelen over uw activiteiten op onze website. Deze gegevens worden verzameld en gebruikt, zodat we u relevantere informatie kunnen tonen en inzicht krijgen in welke gedeelten van onze website en welke producten en diensten het populairst zijn. Samengevoegde gegevens worden binnen het kader van dit privacybeleid beschouwd als niet-persoonlijke gegevens.

  • We kunnen gegevens over de manier waarop u onze diensten gebruikt, waaronder zoekopdrachten, verzamelen en opslaan. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat onze producten relevantere resultaten tonen, maar ze kunnen niet worden gekoppeld aan uw IP-adres.

Als we niet-persoonlijke gegevens combineren met persoonsgegevens, worden de gecombineerde gegevens behandeld als persoonsgegevens zolang deze gegevens gecombineerd blijven.


Cookies en andere technologieën

De websites, online diensten, interactieve toepassingen, e-mailberichten en advertenties van blanchon.nl kunnen gebruik maken van « cookies en andere technologieënookies », zoals pixeltags en webbakens. Met deze technologieën kunnen we beter inzicht krijgen in gebruikersgedrag, zien welke delen van onze websites het meest worden bezocht, en de doeltreffendheid van advertenties en zoekopdrachten op internet makkelijker meten. We behandelen de gegevens die door cookies en andere technologieën worden verzameld als niet-persoonlijke gegevens. Voor zover IP-adressen of soortgelijke aanduidingen echter als persoonsgegevens worden beschouwd, zullen we deze aanduidingen eveneens als persoonsgegevens behandelen. Wanneer niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonsgegevens, dan zullen we deze gecombineerde gegevens in het kader van dit Privacybeleid eveneens als persoonsgegevens behandelen.

Als u geen op uw interesses afgestemde reclame wenst te ontvangen van blanchon.nl, kunt u kiezen voor beperkte tracking. Op die manier zorgt u ervoor dat uw blanchon.nl ID dergelijke reclame niet ontvangt.

blanchon.nl en haar partners mogen eveneens cookies en andere technologieën gebruiken om uw persoonsgegevens te bewaren wanneer u onze website, online diensten en applicaties gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om uw bezoek praktischer en persoonlijker te maken. Als we bijvoorbeeld uw voornaam weten, kunnen we u bij uw volgende bezoek aan blanchon.nl persoonlijk aanspreken. Als we weten in welk land u woont en welke taal u spreekt, kunnen we zorgen voor een doelgerichter en persoonlijker bezoek. Als we uw bijzondere interesses kennen, kunnen we onze advertenties en e-mailberichten beter afstemmen op uw voorkeuren.

Net als bij talloze andere websites verzamelen we automatisch bepaalde gegevens en slaan deze op in logbestanden. Het gaat hierbij om IP-adressen (Internet Protocol), type browser en taal, internetprovider, verwijzings- en uitgangpagina's en -toepassingen, besturingssysteem, datum en/of tijdstip en gegevens over uw klikgedrag op de site.

We gebruiken deze gegevens om trends te begrijpen en te analyseren, de site te beheren, het gedrag van gebruikers op de site te achterhalen, onze producten en diensten te verbeteren en demografische gegevens over onze gebruikers in het algemeen te verzamelen. blanchon.nl kan deze informatie gebruiken voor haar marketing- en reclamediensten.

In onze e-mailberichten gebruiken we soms een doorklik-URL naar inhoud op de website van blanchon.nl. Als klanten op een van deze URL’s klikken, worden ze via een afzonderlijke webserver naar de bestemmingspagina op onze website geleid. We houden deze doorklikgegevens bij om te bepalen naar welke onderwerpen uw interesse uitgaat en om de doeltreffendheid van onze communicatie met klanten te meten. Als u hiertegen bezwaar hebt, moet u ervoor zorgen dat u niet op tekst- of afbeeldingskoppelingen in e-mailberichten klikt.

Met bakens (pixeltags) kunnen we e-mailberichten verzenden in een voor u leesbaar formaat en zien of u het e-mailbericht heeft geopend. We kunnen deze gegevens gebruiken om minder of geen berichten te verzenden aan klanten.


Openbaarmaking aan derden

Persoonsgegevens worden alleen door blanchon.nl gedeeld om haar producten, diensten en advertenties te leveren of te verbeteren; ze worden niet gedeeld met derde partijen voor marketingdoeleinden.


Dienstverleners

De Groep Blanchon deelt persoonsgegevens met bedrijven die diensten aanbieden zoals informatieverwerking, de uitvoering van bestellingen van klanten, de levering van producten, het beheer en de bewerking van klantgegevens, dienstverlening aan klanten, de beoordeling van uw interesse in onze producten en diensten en het uitvoeren van klant- of tevredenheidsonderzoeken. Deze bedrijven zijn verplicht om uw gegevens te beschermen en kunnen in elk land zijn gevestigd waar de Groep Blanchon actief is.


Bescherming van persoonsgegevens

De Groep Blanchon neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus. De online diensten van blanchon.nl beveiligen uw persoonsgegevens tijdens de verzending met https-versleuteling. Als uw persoonsgegevens door blanchon.nl worden bewaard, gebruiken we computersystemen met beperkte toegang op locaties met fysieke beveiligingsmaatregelen.


Integriteit en bewaartermijn van persoonsgegevens

De Groep Blanchon zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens op eenvoudige wijze juist, volledig en actueel kunt houden. We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.


Locatiediensten

blanchom.com kan gegevens over de precieze locatie, waaronder de realtime geografische locatie van uw computer of apparaat, verzamelen, gebruiken en delen om informatie over de verkooppunten van Blanchon-producten te geven. De op locatie gebaseerde diensten kunnen zo nodig gebruik maken van gps, bluetooth, uw IP-adres, evenals van wifipunten, zendmasten en andere technologieën om de geschatte locatie van uw apparaten te bepalen. Deze locatiegegevens worden geanonimiseerd verzameld in een vorm die niet tot u persoonlijk herleid kan worden en worden door blanchon.nl gebruikt om een locatiegebaseerde dienst aan te bieden over het verkooppunt.


Sites en diensten van derde partijen

De websites, applicaties en diensten van blanchon.nl kunnen links naar websites en diensten van derden bevatten. Onze producten en diensten kunnen ook producten of diensten van derde partijen gebruiken of aanbieden, bijvoorbeeld e-mailcampagnes van het type Mailchimp of wedstrijden.

Gegevens die worden verzameld door derden, die locatiegegevens en contactgegevens kunnen bevatten, vallen onder hun privacybeleid. We raden u aan om kennis te nemen van het privacybeleid van deze derde partijen.


De inzet van ons bedrijf voor uw privacy

We communiceren deze privacy- en veiligheidsrichtlijnen aan al onze werknemers en hanteren stringente privacymaatregelen binnen de firma om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens of het Privacybeleid van blanchon.nl, of als u een klacht wilt indienen over een mogelijke schending van de privacywetgeving, kunt u altijd contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar dpo@blanchon.com

De Groep Blanchon kan het Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Als het beleid ingrijpend wordt gewijzigd, wordt hiervan melding gemaakt op onze website en wordt het bijgewerkte Privacybeleid op de website gepubliceerd.

Hulp nodig?

Zoekt u een bepaald product?
Heeft u meer informatie nodig?
Onze experts helpen u graag verder!

 Contact Formulier